Dussmann Service

Ochrana osobních dat

1. Všeobecně

Komanditní akciová společnost Dussmann Stiftung & Co. KGaA a její podniky ve skupině (v dalším textu „Dussmann“) berou ochranu osobních dat velmi vážně a respektují zákonné úpravy na ochranu dat. Osobní data se na našich internetových stránkách zpracovávají jen v takovém rozsahu, který je pro daný účel nezbytný. Naši pracovníci jsou v souladu se zákonnými úpravami vázáni povinností mlčelivosti, dodržování tajemství a dodržování ustanovení na ochranu dat.

V následujícím vysvětlíme, které informace během Vaší návštěvy na našich webových stránkách zaregistrujeme a jak tyto informace použijeme. Dále bychom Vás chtěli informovat, pro jaké účely budou Vaše data zpracována a jak můžete hájit svá práva. Prohlášení o ochraně dat si můžete kdykoli vyvolat pomocí záložky „Ochrana dat“, která se nachází v zápatí každé stránky.

2. Osobní data

Osobní data jsou všechny informace, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné osobě (např. Vaše správné jméno, Vaše adresa nebo Vaše telefonní číslo).

3. Odpovědná osoba

Odpovědnou osobou za zpracování dat je společnost

Dussmann Stiftung & Co. KGaA
Friedrichstraße 90, 10117 Berlín

Seznam podniků ve skupině můžete vyvolat na stránkáchhttps://www.dussmanngroup.com/verbundene-unternehmen/. Pokud se obrátíte na podnik ve skupině v některém členském státu, pak je odpovědnou osobou tento podnik.

Kontaktní data naší osoby pověřené ochranou dat:

Dussmann Stiftung & Co. KGaA
Pověřenec na ochranu dat
Friedrichstraße 90, 10117 Berlín

datenschutzbeauftragter@dussmann.de
Telefon +49 30 2025-0

4. Kategorie dat, účely a právní základy zpracování dat

Jestliže navštívíte naše internetové stránky a/nebo s námi uzavřete smlouvu o internetové stránce, pak zpracováváme Vaše osobní data. Zpracováním mohou být dotčena následující data:

 • Jméno, křestní jméno
 • Adresa
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo / číslo faxu
 • Datum a čas poptávky
 • Obsah požadavku (konkrétní stránka)
 • Status přístupu / kód statusu http
 • Právě přenášené množství dat
 • Webová stránka, z níž přichází požadavek
 • Typ a verze prohlížeče
 • Jazyk a verze softwaru prohlížeče
 • IP adresa a poskytovatel internetového připojení
 • Operační systém
 • U mobilních koncových zařízení případně výrobce / typové označení
 • Zboží/služba
 • Bankovní data a data kreditní karty

Tato data jsou námi zpracována pro provoz internetových stránek, plnění a odbavení zakázky a vlastní reklamní účely. Dále jsou tato data námi použita pro splnění našich zákonných povinností vůči zemským a spolkovým úřadům (např. vůči finančnímu úřadu). Právními základy jsou pro to článek 6 odst. 1 písm. a), b), c) a f) základní vyhlášky o ochraně dat (Datenschutzgrundverordnung, DS-GVO = GDPR). Pro uzavření smlouvy jsou kvůli Vaší jednoznačné identifikaci přinejmenším potřebné Vaše jméno, křestní jméno a případně adresa. Bez těchto údajů pro nás není plnění příslušných smluv možné.

IP adresa se výlučně použije tehdy, pokud je to potřebné pro zachování oprávněných zájmů odpovědné osoby nebo třetí osoby, jestliže nepřevažují zájmy nebo základní práva a základní svobody dotyčné osoby, která ochranu osobních dat vyžaduje. Oprávněnými zájmy jsou: vyhodnocení dat použití naší webové stránky, přímá reklama a optimalizace webové nabídky, sledování právních nároků, objasnění trestních činů a udržování našich IT-bezpečnostních systémů. Zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Jen tehdy, pokud nám předem udělíte svůj souhlas, resp. pokud jako existující zákazník nevznesete žádný odpor (pakliže to zákonné úpravy předpokládají), použijeme tato data i pro ankety a marketingové účely.

5. Soubory Log

Když navštívíte naše stránky, ukládáme standardně dočasně kvůli bezpečnosti systému spojovací data poptávajícího počítače, webové stránky, jež u nás navštívíte, datum a dobu trvání návštěvy, data rozpoznání použitého typu prohlížeče a operačního systému, jakož i webovou stránku, z níž nás navštívíte.

6. Kontaktní formuláře

Jestliže použijete na našich internetových stránkách kontaktní formulář, budou Vámi uvedená data námi zpracována, aby mohla být Vaše zpráva předána správné osobě ve společnosti Dussmann a tato Vás mohla kontaktovat. K jiným účelům nebudou Vaše prostřednictvím kontaktního formuláře uvedená data použita. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá ve zpracování Vaší poptávky.

7. Zpravodaj

Objednáte-li si námi nabízený zpravodaj, potřebujeme od Vás jen platnou e-mailovou adresu. Další údaje jsou dobrovolné. Po přihlášení Vám náš systém pošle e-mail s aktivačním linkem, čímž potvrdíte přihlášení zpravodaje. Tím zaručíme, že jste skutečně majitel udané e-mailové adresy a že souhlasíte s přijímáním zpravodaje. K záznamu do rozdělovníku a zasílání zpravodaje dojde teprve poté, až v registračním e-mailu potvrdíte aktivační link pro přijímání zpravodajů (tzv. postup Double-Opt-In). Toto zpracování se provádí na právním podkladu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Jako aktivní zákazník od nás e-mailem pravidelně obdržíte informace s doporučeními výrobků. Tento informační dopis posíláme nezávisle na předplatném zpravodaje. Společně s těmito informacemi bychom Vám chtěli nabídnout naše servisní výkony a zboží. Toto zpracování se provádí na právním podkladu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v tom, abychom Vám zasílali informace o našich výrobcích a službách.

Pokud si žádné další e-maily s odpovídajícími obsahy nepřejete, můžete zasílání s účinností do budoucna odmítnout kliknutím na link na konci každého e-mailu.

8. Příjemci osobních dat

V rámci zákonných oprávnění mohou být Vaše osobní data prozrazena následujícím kategoriím příjemců:

 • Poskytovatelům webových analýz
 • Poskytovatelům IT-služeb
 • Podnikům ve skupině Dussmann Group (viz link nahoře)
 • Úřadům a ostatním veřejným institucím

9. Přístup třetích osob k Vašim osobním datům

Zpracování osobních dat je prováděno námi samotnými a – pokud jsme toto výslovně nevyloučili – také jinými koncernovými podniky Dussmann Group, nebo námi pověřenými poskytovateli služeb. V obou posledně jmenovaných případech zajistíme, aby koncernové podniky, resp. poskytovatelé služeb dodrželi příslušná zákonná opatření na ochranu dat a z toho vyplývající povinnosti.

Předání osobních dat bez Vašeho svolení je pak možné jen k informacím oprávněným státním institucím, jestliže jsme tak povinni na základě zákonných ustanovení, nebo budeme-li k tomu povinováni na základě soudního rozhodnutí.

10. Cookies

„Cookies“ jsou malé textové soubory, které nám umožňují, abychom během Vaší návštěvy našich webových stránek uložili ve Vašem počítači specifické, k Vám se vztahující informace. Cookies nám pomáhají zjistit četnost použití a počet uživatelů našich internetových stránek a vytvořit pro Vás co nejkomfortnější a efektivní nabídky. Používáme takzvané „Session-Cookies“, které se ukládají do paměti dočasně, výlučně po dobu Vašeho použití našich internetových stránek.

Použití našich nabídek je možné i bez cookies. Ve svém prohlížeči můžete ukládání cookies deaktivovat, omezit na určité webové stránky, nebo nastavit prohlížeč tak, aby Vás vyrozuměl, jakmile bude odeslán nějaký soubor cookie. Mějte však na paměti, že v takovém případě musíte počítat s omezeným zobrazením stránky a s omezeným vedením uživatele.

11. Analytika Google Analytics 

Tyto webové stránky využívají analytiku Google (Google Analytics), což je webová analytická služba společnosti Google Inc. („Google“). Analytika Google rovněž používá cookies. Pomocí cookie generované informace o Vašem použití této webové stránky se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA a tam uloženy. V případě aktivace IP-anonymizace na této webové stránce však bude Vaše IP-adresa v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru Googlem předtím zkrácena. Jen ve výjimečných případech bude úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena.

Z pověření provozovatele této webové stránky bude Google tyto informace využívat pro vyhodnocení Vašeho používání webové stránky, pro sestavení zpráv o aktivitách webové stránky a pro poskytování dalších, s použitím webové stránky a použitím internetu spojených služeb provozovateli webové stránky. Vaším prohlížečem v rámci analytiky Google sdělená IP-adresa nebude spojována s jinými daty Google.

Uložení souborů cookies můžete odpovídajícím nastavením softwaru svého prohlížeče zabránit; upozorňujeme však na to, že v takovém případě nebudete moci v plném rozsahu využívat všechny funkce této webové stránky.

Zachycení souborem cookie vytvořených a k Vašemu používání webové stránky vztažených dat (včetně Vaší IP-adresy) na Googlu a zpracování těchto dat Googlem můžete navíc zabránit tak, že stáhnete a instalujete Browser Plugin, který je k dispozici pod linkem (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Bližší informace k podmínkám použití a ochraně dat najdete na https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Upozorňujeme, že na této webové stránce byla analytika Google rozšířena o kód „gat._anonymizeIp();“, aby bylo zaručeno anonymizované zachycení IP-adres (tzv. IP-masking).

12. Služba Google ReCaptcha

Používáme službu Googlu reCaptcha, abychom zjistili, zda nějaký člověk nebo počítač dělá určité zadání v našem kontaktním formuláři nebo formuláři zpravodaje. Na základě následujících dat Google prověří, zda jste člověk, nebo počítač: IP-adresa použitého koncového zařízení, webová stránka, kterou u nás navštěvujete a na kterou je navázaná Captcha, datum a doba trvání návštěvy, data rozpoznání typu použitého prohlížeče a operačního systému, účet Google, jste-li přihlášeni na Googlu, pohyby myší na plochách reCaptcha, jakož i úlohy, při nichž musíte identifikovat obrázky. Právním základem pro popsané zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Na naší straně je oprávněný zájem, abychom při tomto zpracování dat zaručili bezpečnost naší webové stránky a abychom byli chráněni proti automatizovanému zadávání nebo napadením.

13. Použití Google Maps

Tato webová stránka využívá Google Maps pro zobrazení map a vytváření plánů příjezdu. Mapy Google Maps provozuje společnost wird von Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Náš oprávněný zájem na použití Googlu spočívá v informování uživatele o místech. Právním základem pro popsané zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
Podmínky pro použití Google Maps najdete pod Podmínkami použití Google Maps. Google poskytuje další informace zde: https://www.google.com/policies/privacy.  Nastavení ochrany dat lze zde: https://adssettings.google.com/authenticated

14. Používání fanpages na Facebooku

Dussmann provozuje na Facebooku takzvané fanpages (fanouškovské stránky). Jedná se o webové stránky, které jsou provozovány na platformě Facebook a které mají za cíl prezentovat společnost Dussmann a vstupovat např. do kontaktu se zákazníky a dalšími zájemci.

Sdílená odpovědnost na Facebooku: Společně s Facebookem zodpovídáme za shromažďování Vašich údajů při návštěvě naší fanpage. Těmito informacemi plníme v rámci společné odpovědnosti naši informační povinnost podle čl. 13 GDPR. Při návštěvě naší fanpage Facebook zpracovává osobní údaje např. v podobě Vaší IP adresy a další informace, které jsou v podobě cookies k dispozici na Vašem počítači. Výsledky tohoto zpracování nám poté Facebook poskytuje v agregované a anonymizované podobě uživatelských statistik. Bližší informace k této problematice nabízí Facebook na následujícím odkazu: http://de-de.facebook.com/help/pages/insights

Údaje, které jsou o Vás v této souvislosti získány, zpracovává Facebook Ireland, Ltd., a současně je případně předává do zemí mimo Evropskou unii. Které informace Facebook získává a jak je používá, popisuje Facebook v obecné podobě ve svých směrnicích o využívání dat, které lze nalézt na následujícím odkazu: http://de-de.facebook.com/about/privacy

Jste-li jako uživatelé aktuálně přihlášeni na Facebooku, nachází se na Vašem koncovém zařízení cookie s Vaší identifikací pro Facebook. Tím je Facebook schopen zjistit, že jste si vyhledali naši fanpage a jak jste ji využili. To platí i o všech dalších stránkách Facebooku. Chcete-li se tomu vyhnout, odhlaste se z Facebooku, respektive deaktivujte funkci „zůstat přihlášen“, smažte cookies uložené ve Vašem zařízení, uzavřete prohlížeč a restartujte zařízení.

Upozorňujeme na to, že údaje z fáze shromažďování mohou být předávány i do míst v USA, tedy mimo prostor Evropské unie. Na samotné USA se nevztahuje rozhodnutí o přiměřenosti vydané Evropskou komisí. Facebook je však členem štítu na ochranu soukromí (EU-U.S. Privacy Shield; www.privacyshield.gov/participant.

Naše zodpovědnost: Dussmann navíc zpracovává údaje o Vašem používání fanpage, které poskytujete dobrovolně (například v komentářích), pro účely reakce na Vaše poptávky, komunikace s Vámi a zveřejňování informací v souvislosti s obsahem uvedeným na fanpage nebo zveřejněným společností Dussmann. Právním východiskem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b a f GDPR. Oprávněný zájem spočívá v účinném informování uživatelů, zákazníků a zájemců a v komunikaci s těmito osobami.

Upozorňujeme na to, že přesný proces zpracování prováděný Facebookem nám není znám v celkovém rozsahu ani obsahu a že nemáme možnost jej ovlivňovat. Máte samozřejmě možnost uplatňovat práva, která Vám náleží z pozice dotčené osoby, i vůči nám. Pokud však budou souviset s takovým zpracováním, které je plně v příslušnosti Facebooku, upozorňujeme Vás již předem, že naše možnosti vyhovění Vašim právům jsou omezeny na odkázání Vás na odpovídající místa na Facebooku.

15. Doba trvání uložení dat

Vaše data ukládáme tak dlouho, jak to vyžaduje příslušný účel, nebo jak jsme ze zákona povinni k uchování:

Pokud pro určitá data, která se zpracovávají pro vyřízení kupních smluv, existuje daňově právní lhůta pro uchování (údaje dokladů), činí normová lhůta pro uložení 6, resp. 10 let. Během této doby je zpracování dat omezené. Povinnost uchování zpravidla začíná koncem kalendářního roku, v němž byla nabídka odevzdána, resp. byla splněna smlouva.

16. Bezpečnost

Přijímáme všechna nezbytná technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom Vaše osobní data ochránili před ztrátou a zneužitím. Vaše data jsou ukládána v bezpečném provozním prostředí, které je veřejnosti nepřístupné. Na všech webových stránkách se používá SSL-kódování. Vaše data jsou zakódována hned při přenosu. Z bezpečnostních důvodů neuvádíme na tomto místě žádné další údaje.

17. Práva dotčených osob

Odvolání souhlasu

Pokud jste udělili svůj souhlas ke zpracování osobních dat, můžete jej kdykoli s účinností pro budoucnost odvolat. Své odvolání můžete provést na datenschutzbeauftragter @remove-this.dussmann.de. Alternativně dopisem na společnost

Dussmann Stiftung & Co. KGaA
Friedrichstraße 90, 10117 Berlín.

Další práva

Svá práva můžete nyní uplatnit ve své zemi u národní pobočky skupiny Dussmann Group. Jména a adresy aktuálně odpovědných osob najdete v seznamu podniků ve skupině https://www.dussmanngroup.com/verbundene-unternehmen/, nebo v impressu příslušné národní pobočky.

Máte právo požadovat od aktuálně odpovědných osob v rámci skupiny Dussmann Group potvrzení, zda jsou zpracovávána Vás se týkající data; je-li tomu tak, pak máte právo na informaci o těchto osobních datech a na podrobné informace uvedené v čl. 15 GDPR.

Máte právo požadovat od aktuálně odpovědných osob neprodlenou opravu Vás se týkajících nesprávných osobních dat a případně doplnění neúplných osobních dat (čl. 16 GDPR). Máte právo od aktuálně odpovědných osob požadovat, aby byla Vás se týkající osobní data neprodleně vymazána, pokud nastane některý z v čl. 17 GDPR podrobně uvedených důvodů, např. když už nejsou data pro sledované účely potřebná (právo na vymazání).

Máte právo od aktuálně odpovědných osob požadovat omezení zpracování, jestliže existuje některý z v čl. 18 GDPR uvedených předpokladů, např. pokud jste vznesli odpor proti zpracování.

Máte právo obdržet osobní data, která jste nám poskytli, v běžném a strojově snímatelném formátu, nebo aby aktuálně odpovědná osoba předala jiné odpovědné osobě (právo na přenositelnost dat čl. 20 GDPR), pokud je to technicky realizovatelné.

Máte právo kdykoli vznést z důvodů, jež vznikly z Vaší zvláštní situace, odpor proti zpracování Vás se týkajících dat. Aktuální odpovědná osoba pak už osobní data nezpracuje, ledaže by mohla doložit naléhavé chráněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami dotyčné osoby, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, vykonání nebo obraně právních nároků (čl. 21 GDPR).

Bez újmy správních nebo soudních právních prostředků máte právo na stížnost u dohlížecího úřadu, jestliže jste toho názoru, že zpracování Vás se týkajících osobních dat porušuje základní vyhlášku o ochraně dat GDPR (čl. 77 GDPR). Toto právo můžete uplatnit u dohlížecího úřadu v členském státě Vašeho místa pobytu, Vašeho pracoviště, nebo místa domnělého porušení. Pro společnost Dussmann Stiftung & Co. KGaA v Berlíně je příslušným dohlížecím úřadem zemský pověřenec pro ochranu dat a svobodu informací (Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Berlin), Friedrichstr. 219 in 10969 Berlín. Ohledně aktuálně odpovědných osob ve Vašem členském státě mimo Německo se můžete obrátit na tamější příslušný úřad.

18. Změny tohoto prohlášení o ochraně dat

Abychom zaručili, že naše pokyny na ochranu dat budou vždy odpovídat aktuálním zákonným normám, vyhrazujeme si kdykoli provést změny. To platí i pro případ, že pokyny pro ochranu dat budou muset být upraveny na základě nových nebo přepracovaných nabídek nebo servisních výkonů.

Pokud máte k tomuto prohlášení o ochraně dat dotazy nebo podněty, můžete se na nás obrátit. Těšíme se, že nám svá data svěříte.

Stav: 2018.08.23

GDPR Memorandum