Oznámení o podezdření

Etická obchodní praxe

Skupina Dussmann netoleruje korupci, nekalé soutěžní praktiky nebo jiná porušení právních předpisů a přijala opatření, aby těmto porušením zabránila a vyřešila případné problémy.

Dodržování vnitřních předpisů ve skupině Dussmann zahrnuje více než jen dodržování zákonů a dalších předpisů, jako jsou zásady a procesní pokyny; dodržování pravidel řídí naše chování, naše rozhodování a naše jednání ve všech našich obchodních činnostech, po celém světě a na všech úrovních organizace společnosti.

Kontrola nad dodržování předpisů

Dodržování předpisů je ve skupině Dussmann Group udržováno prostřednictvím Compliance managementu. Tento management zajišťuje dodržování právních předpisů a interních zásad a pravidel a zvyšuje povědomí všech zaměstnanců společnosti Dussmann o zásadách etického podnikání.

Oznámení o podezdření

Víte o jakémkoli porušení Kodexu chování společnosti Dussmann nebo máte podezření? Pokud chcete nahlásit porušení, kontaktujte svého nadřízeného. Zaměstnanci a externí strany se také mohou kdykoli obrátit přímo na oddělení Compliance oddělení.

Důvěrný systém oznamovatelů

Pokud si nepřejete používat žádný z výše uvedených kanálů, můžete se obrátit na externího nezávislého ombudsmana. Společnost Jesko Trahms je povinna zachovávat mlčenlivost a předává informací odboru shody pouze s výslovným souhlasem oznamovatele. Na žádost může oznamovatel zůstat anonymní.

Jesko Trahms
Ombudsman
BDO Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Zielstattstraße 40, 81379 München, Německo
+49 89 74325-234

Kodex chování skupiny

Kodex chování popisuje Dussmann zásady jako soubor jednoznačných a závazných pravidel, která slouží jako vodítka pro naše rozhodnutí a naše obchodní jednání. Očekáváme, že se zaměstnanci, dodavatelé a obchodní partneři ztotožní s těmito etickými principy a budou podle toho jednat.

Etický kodex

Etický kodex pro subdodavatele a dodavatele